Với diện tích ngoài trời rộng và phòng hội nghị lớn, Pegasus là nơi phù hợp để tổ chức các sự kiện trọng đại bao gồm cả sự kiện ngoài trời và hội nghị trong nhà phong phú.